Oferta biura księgowego Biznes Plus

Dla rozpoczynających działalność

 • Bezpłatna pomoc w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych
 • Bezpłatne konsultacje z fachowcem w dziedzinie dotacji i programów unijnych
 • Pomoc w zakupie i wdrożeniu oprogramowania finansowego czy magazynowego
 • Bezpłatna reklama na naszej stronie internetowej

Pełna księgowość

 • Opracowanie Polityki rachunkowości.
 • Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku VAT,
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządów
 • Optymalizacja kosztów
 • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

KPiR lub ryczałt

 • Komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym,
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku VAT,
 • Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
 • Przygotowywanie raportów dla właścicieli firm
 • Optymalizacja kosztów
 • Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
 • Sporządzanie rozliczenia rocznego

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji pracowników oraz wymaganej dokumentacji
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS
 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • Obliczanie zaliczek na Podatek dochodowy od pracowników
 • Sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
 • Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników
 • Przygotowywanie teczek osobowych pracowników

Rozliczenia podatku akcyzowego

 • Pomoc przy rejestracji w podatku akcyzowym oraz uzyskania statusu zarejestrowanego odbiorcy
 • Elektroniczna wymiana dokumentacji z Urzędem Celnym
 • Obliczanie podatku acyzowego oraz składanie w imieniu klienta wymaganych deklaracji

Inne usługi

 • Pośrednictwo finansowe w pozyskiwaniu kredytów
 • Pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych
 • Pomoc we wdrażaniu oprogramowania do obsługi firmy